PRIVACYVERKLARING VERWEIJ VASTGOEDCONSULTANCY - 31 december 2018
(download pdf)

Verweij Vastgoedconsultancy is actief op het gebied van bemiddeling en (juridische) advisering in het vastgoed in de breedste zin des woords, het besturen van VvE's en het begeleiden van (groot) onderhoud, en verwerkt hiervoor persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw  persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, werkzaamheden van en overeenkomsten met Verweij Vastgoedconsultancy, Nijenburg 114, 1081 GG Amsterdam.


Welke gegevens verwerken wij

De navolgende persoonsgegevens worden door Verweij Vastgoedconsultancy verwerkt, hetzij doordat u (of de organisatie waar u lid van bent) gebruikt maakt van onze diensten hetzij doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:
- Voor- en achternaam
- Adres, postcode en woonplaats
- E-mailadres en telefoonnummer
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het opstellen van overeenkomsten en volmachten, bemiddeling etc.) verwerken wij naast bovengenoemde gegevens tevens:
- Geboortedatum- en plaats
- Geslacht
- BTW-nummer
- Bankrekeningnummer
- Kopie identiteitsbewijs (met doorgehaald BSN-nummer)


Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Verweij Vastgoedconsultancy in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Verweij Vastgoedconsultancy gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
- relatiebeheer;
- product- en dienstontwikkeling;
- het bepalen van strategie en beleid;
- zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Verweij Vastgoedconsultancy, haar relaties en haar medewerkers.


Marketingcommunicatie

Zo nu en dan kunnen wij u (bijvoorbeeld via e-mail) nieuws over onze diensten sturen. We kunnen u ook informatie sturen over producten en diensten van andere bedrijven als we denken dat die interessant voor u zou kunnen zijn. Dit doen we alleen als u van tevoren hebt aangegeven dat u deze marketingcommunicatie wilt ontvangen.


Marktonderzoek

Uw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we af en toe contact met u op voor een enquête. U beslist altijd zelf of u wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.


Gegevensbeveiliging

Verweij Vastgoedconsultancy maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet c.q. e-mail niet altijd voor 100% garanderen.


Het delen van persoonsgegevens binnen Verweij Vastgoedconsultancy

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Verweij Vastgoedconsultancy aanbiedt en verricht. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen. We kunnen ook, op grond van een overeenkomst of overeenkomsten die we met u hebben, persoonsgegevens delen met een organisatie waaraan we (voornemens zijn om) ons bedrijf, rechten of verplichtingen te verkopen of over te dragen (of waarmee we in onderhandeling zijn over de verkoop of overdracht daarvan). De ontvanger van die persoonsgegevens kan die dan, bij definitieve overdracht of verkoop, op dezelfde manier gebruiken als wij.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we uw persoonsgegevens met leveranciers, zoals aannemers, loodgieters, klussenbedrijven, elektriciens, installateurs en andere dienstverleners en onderhoudspartijen. Ook kunnen wij uw persoonsgegeven delen met makelaars, advocaten, juristen, notarissen, huurders/kopers, verhuurders/verkopers etc. Als wij bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en/of het leveren van producten en diensten, dan willen wij dat u weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren. Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en (krediet) risico's te beperken. Als wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en zij deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken. Wij delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om u diensten te kunnen leveren.


Gegevensuitwisseling met derden

Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, niet zijnde leveranciers of partners.


Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Cookies

Op onze website www.verweij-vastgoed.nl worden geen cookies gebruikt.


Wijzigen

Verweij Vastgoedconsultancy behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op onze website www.verweij-vastgoed.nl.


Inzage en uitschrijven

U mag Verweij Vastgoedconsultancy vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Verweij Vastgoed-consultancy verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of over te dragen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let op: aan het verzoek om uw gegevens te verwijderen kan alleen gehoor gegeven worden voor zover op ons geen plicht rust om deze gegevens te bewaren (zie hiervoor 'Duur van de opslag'). Indien bij Verweij Vastgoedconsultancy twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager, kunnen wij u vragen zich te (komen) identificeren. Aan een verzoek zal binnen vier weken na het doen ervan (dan wel na identificatie) gehoor gegeven worden. Verweij Vastgoedconsultancy is gerechtigd een redelijke vergoeding te vragen bij een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek, of voor het verstrekken van extra kopieën.


Duur van opslag

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van minimaal zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Kopie paspoort
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs (en de hierin opgenomen persoonsgegevens) gedurende een periode van vijf jaar na het laatste zakelijke contact, om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.
Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.


Rechten & klachtprocedure

Wij willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.  U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden. 

Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan:

Verweij Vastgoedconsultancy
Nijenburg 114
1081 GG Amsterdam
020 - 789 32 93
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer 34315450

Op deze klachtprocedure is artikel 11 van onze Algemene voorwaarden van toepassing, waarbij geldt dat wij binnen twee weken zullen reageren op de schriftelijk ingediende klacht. Bij vragen of klachten ten aanzien van privacy heeft u tevens het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
x (x)
 
x (x)