Omdat ik ook juridisch geschoold ben, vind ik veel voldoening in het oplossen van juridische vastgoed vraagstukken. Met name het huurrecht heeft mijn warme interesse, maar ook de juridische opzet en werking van het appartementsrecht en de vereniging van eigenaars. Het is natuurlijk prettig om al aan het begin van een proces betrokken te zijn, maar ook later liggen er nog voldoende uitdagingen, vooral als het steeds ingewikkelder wordt en men het overzicht dreigt kwijt te raken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verschil van inzicht tussen huurder en verhuurder over de uitleg van een artikel in de huurovereenkomst, of als er een wijziging van de akte van splitsing van een vereniging van eigenaars noodzakelijk is. Het verbinden van partijen in zo’n conflictsituatie staat hierbij voor mij voorop, maar als het nodig is om verdere stappen te ondernemen, handel ik altijd in overleg met en in het belang van mijn opdrachtgever.