Ziekte, zwangerschap of ontslag kan zorgen voor een tijdelijk continuïteitsprobleem. Gedurende zo'n periode van ziekte of zwangerschap of tijdens het zoeken naar een nieuwe medewerker kan ik u van dienst zijn als interim-medewerker. Over het hoe en wat wissel ik graag met u van gedachten!