Opgeleid als makelaar zal het geen verbazing wekken dat ik ook af en toe graag betrokken mag zijn bij de koop en verkoop en de huur en verhuur van onroerend goed. Ik treed hierbij niet zozeer op als de traditionele makelaar die op zoek gaat naar kopers en/of vastgoed om te (ver)kopen, maar als adviseur van een der partijen die vaak (maar niet altijd) al opdrachtgever van mij is. Ik begeleid mijn opdrachtgever tijdens het gehele proces, met als eindpunt het opstellen van de huur- of koopcontracten. Zo nodig in overleg met een door de opdrachtgever aangewezen advocaat. En als het nodig is, regel ik ook het afwikkelen van de praktische zaken zoals de oplevering, overdracht etc.