De (her)ontwikkeling van een gebouw of een gebied kent vele facetten; het doen van onderzoek naar de geschiktheid van een stuk grond en/of de haalbaarheid van een project, verwerving van de grond (al dan niet met opstallen), het opstellen van koper- c.q. huurderinformatie, het vinden van eindgebruikers en het begeleiden van deze gebruikers tijdens het bouwproces, het meedenken over hoe een gebied tijdens en na ontwikkeling gemanaged moet worden, het communiceren met belanghebbenden, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, de fase van het realiseren van het gebouw en aan de achterkant uiteraard nog de nazorg.

Op één of meer van deze gebieden kan ik u mogelijk van dienst zijn. Met name het correct afwikkelen van diverse 'losse eindjes' na afronding van een (her)ontwikkeling beschouw ik als een grote uitdaging.