Als iemand aan mij vraagt 'wat doe jij nou eigenlijk allemaal', dan vind ik dat lastig om kort en bondig uit te leggen. Ik zie mijzelf als een spin in het vastgoedweb. Vanuit het centrum van mijn web bewaak ik legio processen en hou ik iedereen actief en betrokken. Ik leer mijzelf makkelijk nieuwe vaardigheden aan en ben in staat gebleken om met minimale input maximale output te kunnen leveren. In de woelige wateren van het vastgoed probeer ik een baken te zijn voor mijn opdrachtgevers.

Ik kan stellen dat ik mijzelf in de loop der jaren veel disciplines binnen het vastgoed eigen heb gemaakt. Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik op alle vlakken volleerd ben, maar gauw vastlopen omdat ik onbekend ben met een situatie, of afwachten tot mij de noodzakelijk informatie wordt verstrekt zal ik zeer zeker niet.

Zowel op commercieel, technisch, administratief, als juridisch vlak kan ik inmiddels varen op mijn theoretisch en praktisch kompas. Waar ik tekort schiet weet ik de juiste routes te bewandelen om mijn doel te bereiken. Het continue proces van kennis vergaren houd mij scherp en alert.

U treft een korte beschrijving van activiteiten aan op mijn website, maar laat het ontbreken van informatie over een vraag waar u zelf een antwoord voor zoekt, geen reden zijn om niet in contact met mij te treden. Voor bijna alle vastgoedvraagstukken is wel een passende oplossing te verzinnen!